Du som fastighetsägare är ansvarig för att utföra OVK, obligatorisk ventilationskontroll i alla rum där personer vardagligen uppehåller sig. Tanken är att förebygga ohälsosam inomhusmiljö, sådan som i värre fall kan framkalla sjukdomar (luftvägsrelaterade, astma, mögel). Kontrollen behöver göras enligt ett återkommande schema för flerfamiljsfastigheter och i fastigheter inom vård, hälsa och skola. Det är endast en certifierad OVK-kontrollant som kan utföra ventilationskontrollen. Certifieringen görs till personer och oberoende av arbetsgivare enligt SWEDACS regelverk, varav RISE är en av de mest anlitade aktörerna för utbildning och certifiering. Många fastighetsförvaltare saknar en certifierad personalen och behöver anlita en konsult för sin OVK-besiktning.

Ventilationssystem

Man grupperar ventilationssystemen enligt deras tekniska lösning.

  • Självdrag (S)
  • Mekanisk frånluft (F)
  • Mekanisk frånluft med värmeåtervinning (FX)
  • Mekanisk från- och tilluft (FT)
  • Mekanisk från- och tilluft med (FTX) värmeåtervinning.

I äldre bostäder, framförallt de som har flera våningar hittar vi ofta självdragssystem. De fungerar med den termiska effekten av att varm luft stiger. När man värmer upp rummen på bottenvåningen stiger den och lämnar rummet i utluftsventilskanalerna. Det skapar ett drag som suger in luft, historiskt genom mindre täta fönster men nu för tiden genom friskluftsventilerna som finns nära fönstren. Självdrag fungerar inte bra under sommarmånaderna varför fastighetsägare med sådan ventilation behöver planera OVK till perioden oktober – april. Nya tekniska lösningar kring uppvärmning, byggmaterial och byggteknik gör att mekaniska ventilationssystem utvecklas löpande. Exempelvis installerar många fastighetsägare solcellsenergianläggningar som används till elförsörjning i lägenheterna. De kopplas ihop med värmeanläggningen om fastigheten delvis värms av el.

Planera in OVK med lite framförhållning

Starta planeringen med ett par månaders framförhållning innan ni behöver ha OVK-besiktningen avklarad och rapporterad till kommunens stadsbyggnadsnämn (eller liknande). Att tänka på:

  • be om offert från offereringstjänst, t ex besiktigaste.se . Det är effektivt då ni får förslag från flera OVK-företag.
  • beställ i tid. Under vintern brukar OVK-företagen vara upptagna med mycket jobb.
  • planera hur OVK-kontrollanten ska kunna komma in i lägenheterna.
  • informera de boende och lägenhetsinnehavarna så att de är förberedda.
  • fundera på hur ni löser eventuella brister i ventilationen.

Comments are closed