Fastighetsförvaltning är väldigt omfattande och förklaras lättast genom att delas in i mindre förvaltningsområden. Vi har teknisk fastighetsförvaltning som omfattar tillsyn, skötsel avhjälpande och planerat underhåll av byggnader och dess tekniska installationer. Exempel på dessa kan vara allt från hissar och portar till mediaförsöjning och jouruppgifter.

Ekonomisk och administrativ fastighetsförvaltning

Inom denna kategori har vi tjänster såsom ekonomisk administration, budgetering uppföljning och uppgifter till myndigheter. Inom denna kategori har vi också hantering av hyresavtaloch kontakthantering med fastighetsägare och hyresgäster.

Energiförvaltning och energirådgivning

Denna tjänst hjälper din fastighet med energisparåtgärder och effektivistering av energiresurser. Denna åtgärd brukar inte bara spara pengar i det långa perspektivet, utan uppmuntras också för en bättre miljö. Det har gjorts beräkningar på hur mycket man kan dra ner, siffrorna visar att de fleta fastigheter kan reducera sin energiförbrukning med ca 20%. Detta enbart med optimering och rätt planering av resursanvändade.

Projektutveckling

Projektutveckling kan ingå i vissa unika fall av fastighetsförvaltning. Här kan både traditionell projektutveckling av fastighet, processer eller verskatsindustrier få hjälp vid medverkan av nybyggnadsprojekt. I ett nybyggnadsprojekt finns mycket att vinna på att använda sig av samma serviceleverantör genom hela projektet med långsiktiga, kvalitativa, hållbara och kostnadseffektiva lösningar.