I den idylliska skärgårdskommunen Värmdö, där havet möter tallskogarna, pågår ett spännande byggprojekt som Systemhus deltar i. En skärgårdsö har blivit epicentrum för en omfattande entreprenad, och det är sjöentreprenadföretaget WSAB Marin som står i rampljuset.

Projektets omfattning

Projektet omfattar flera olika arbetsmoment, där entreprenören har tagit sig an utmaningen att forma och förbättra ön. Projektet är väl strukturerat i olika faser om delarbeten.

Markarbete och tomtplanering

Entreprenören har utfört grundläggande markarbete, inklusive nivellering, terrassering och förberedelser för byggnation. De har anpassat landskapet för att skapa en harmonisk miljö som smälter samman med den natursköna omgivningen.

Markarbetet är en avgörande del av byggprocessen vid planering av husbygge eller annan struktur på tomt. Innan markarbetet skedde kontroll av sådant som exempelvis ändrar markens höjdläge. Markarbetet startade först efter att Värmdö kommun har givit marklov och startbesked.

I den geotekniska undersökningen skapades värdefulla kunskaper om markens egenskaper och behovet av eventuell pålning eller sprängning. Därigenom undveks överraskningar och man sparade kostnader.

Arbete genomfördes med schaktning för att skapa en plan yta att bygga på, återfyllnad med grus som stabiliserade marken under grunden samt dränering runt grunden.

Kommande projekt

På ön planerar Systemhus nya bostäder – från fritidshus till villor. Man tittar på grundläggning, infrastruktur med vatten och avlopp. För att underlätta för öns invånare och besökare ser man på möjligheterna att anlägga gång- och cykelvägar. Dessa skulle kunna slingra sig genom tallskogen och erbjuda fantastiska vyer över havet. Det vore även bra att skapa gröna oaser där människor kan njuta av naturen. Parkbänkar, lekplatser och välskötta gräsytor kan ge öns invånare och turister möjlighet att koppla av och umgås.

Sjöentreprenad genom erfarenhet och expertis

WSAB Marin har en gedigen erfarenhet av byggprojekt i skärgårdsmiljö. Vi har specialiserat oss på sjöentreprenader med en lång meritlista av framgångsrika uppdrag. Ett framgångsrikt entreprenadföretag som vi fokuserar på skärgårdsmiljö och kan vidta flera åtgärder för att främja hållbarhet och livskraft i dessa unika områden. 

Genom att samla olika aktörer – från marinbiologer och forskare till affärsmän och kapitalplacerare – kan entreprenadföretag skapa en plattform för idéutbyte och samarbete. Gemensamma initiativ kan leda till konkreta åtgärder som gynnar skärgårdens välmående.

Alla projektdeltagare bör ha ett starkt hållbarhetsfokus. Det kan innebära att stötta projekt och investeringar som bevarar den vackra skärgårdsmiljön, samtidigt som de gynnar affärsverksamheten. En viktig del av processen är att analysera den geografiska platsen där bygget ska utföras. Förståelse för miljön, kulturen och de unika förutsättningarna är avgörande för att skapa anpassade lösningar..

Att investera i projekt som främjar skärgårdens livskraft, som exempelvis hållbara boendelösningar eller turistattraktioner, är en viktig del av kommunens arbete.

Framtiden

Detta byggprojekt är ett exempel på hur entreprenörskap och naturförvaltning kan samverka. Entreprenören fortsätter att arbeta för att förverkliga visionen om en ännu vackrare och mer funktionell skärgårdsö.

Värmdös skärgård är en pärla, och detta projekt är ett viktigt steg mot att bevara och förbättra den för kommande generationer. Vi ser fram emot att följa projektets utveckling och se hur ön förvandlas till en ännu mer attraktiv plats att bo och besöka.

Comments are closed