Du som fastighetsägare är ansvarig för att utföra OVK, obligatorisk ventilationskontroll i alla rum där personer […]