Hur går det till när man köper en bostad? Här styckar vi upp grisen och beskriver processen.

Kontraktsskrivning

Förhandsavtal tecknas när ni har bestämt er för vilken bostad som ni vill köpa. Ni har tiden innan signering utav förhandsavtalet fått ta del av och granskat bostadsrättsföreningens ekonomiska kalkyl som blivit intygsgiven av två oberoende intygsgivare. På så vis har ni fått kännedom av föreningens budgeterade kostnader och intäkter, samt fått månadskostnaden presenterad för ert nya boende. En mindre dellikvid betalas I samband med undertecknande av avtalet. Den dras senare av på den totala köpeskillingen.

Inredningen bestämmer du

Ni har möjlighet att sätta er egen prägel på inredning och design av er nya bostad. Tiden ni har på er att göra tillval och ändringar är dock tidsbestämt, detta för att er bostad skall färdigställas till utsatt tid. För de ändringar och tillval som görs, tecknas ett separat avtal.

Handpenning

En tid innan ni ska flytta in så betalas en handpenning på 10% av köpeskillingen (minus den del ni betalade vid kontraktsskrivningen) Upplåtelseavtal har tecknats och den ekonomiska planen blivit registrerad och godkänt hos Bolagsverket. Nu är ni godkända medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Besiktning och inflyttning

Givetvis får ni möjligheten att närvara på slutbesiktningen av er nya bostad. Slutbesiktningen utförs av en opartisk besiktningsman. Eventuella brister åtgärdas kostnadsfritt innan inflyttning. Före inflyttning ska er bostad vara slutbetald.

Garantibesiktning

Två år efter inflyttning görs en garantibesiktning av er bostad, för att kontrollera eventuella fel och brister. Om fel upptäcks vid garantibesiktninge åtgärdas dessa kostnadsfritt så snart som möjligt.