SYSTEMHUS

Utfall i nyligen avslutad nyemission.

Den 21 Februari 2018 avslutades teckningstiden i Systemhus AB (publ).

Totalt tecknades 3 209 466 aktier vilket ledde till att aktiekapitalet ökade med 438 381,82 SEK. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 75 procent.

Systemhus VD, Linus Söder kommenterar:

Jag vill rikta ett tack till de som tecknade aktier i nyemissionen. Med emissionslikviden kan vi accelerera våra marknadsplaner och ge extra kraft åt vår försäljningsavdelning. Vi tackar även RAIRE Invest AB för ett i alla delar väl utfört arbete.

Leave a Reply

Your email address will not be published.