SYSTEMHUS

Trendbrott! Systemhus erhåller en ursäkt

Systemhus har som publikt bolag under det senaste dryga halvåret varit utsatt för ett betydande massmedialt motstånd vilket saknar historiskt motstycke. I Norberg kom idag trendbrottet, Systemhus erhöll en ursäkt och kommunen blir nu en av de kommuner som erbjuds en ny kommunikationsform i form av workshops med Systemhus.

Systemhus har varit utsatt för ett betydande massmedialt motstånd som kraftfullt försvårat projektarbetet med att förverkliga visionen om att #allaskabo. Systemhus drar nu lärdom och omsätter erfarenheterna i konkreta verktyg för att skapa en framtida tydlighet och transparens i bolagets publika kommunikation.

Som en del i kommunikationsarbetet introducerar Systemhus en workshopmodell att användas för att ge en bakgrund, informera om vidtagna åtgärder och berätta om verksamheten och det pågående utvecklingsarbetet med att ta Systemhus till börsen.

Workshopsformen är framtagen i samverkan med Sprinkle University och syftar till att utveckla dialogen med politiska företrädare och kommunledning runt om i landet, förmedla faktabaserad information samt uppmuntra till samtal och diskussion kring utvecklingsfrågor i branschen.

– Vi förstår att kommunala företrädare, olika partier som tillsammans med kommunledningen brinner för kommunens utveckling och framtid och att missförstånd kan uppstå som nyligen i exempelvis Norberg. Systemhus drivs av samma energi att bidra till kommunernas framtida utveckling vilket är bakgrunden till vårt samhällsengagemang som innefattar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I Norberg ser vi nu fram emot en positiv dialog mellan bolaget och kommunen och fortsätter därav att utveckla kommunikationen med politiska företrädare och kommunledning, säger Linus Söder, VD Systemhus (Publ) AB.

Leave a Reply

Your email address will not be published.