SYSTEMHUS

Systemhus välkomnar Svea hovrätts fällande dom i förtalsrättegång mot frilansjournalist

Systemhus har varit föremål för ett flertal mediaartiklar den senaste månaden med bristfällig källgranskning, vilket resulterat i en omfattande extra arbetsbörda för bolaget i ett mycket viktigt skede av pågående listningsprocess. Situationen är uppkommen ur en flerårig förtalskampanj mot en av de verksamma personerna i Systemhus, Thony Norelli. Den senaste tiden har förtalet mot Norelli eskalerat till sin omfattning inför den avslutande rättegången i Svea hovrätt.

Idag förkunnade Svea hovrätt domslut gällande den åtalade frilansjournalisten vilken på två punkter fälls för förtal. Frilansjournalisten har systematiskt under ett antal år förtalat och förföljt Thony Norelli vilket förutom personligt lidande kraftfullt har försvårat bolagets projektutvecklingsverksamhet samt det strategiska arbetet med att förverkliga visionen #allaskabo.

Systemhus har den senaste tiden prioriterat den operativa verksamheten och att genomföra bolagsstämman. Baserat på en dokumenterat stark balansräkning, nyvald styrelse med gedigen kunskap och domen i Svea hovrätt kan bolaget nu med full energi åter fokusera på fortsatt strategisk expansion och börsintroduktion.

– Som en publik bostadsutvecklare på väg mot börsen välkomnar styrelsen den fällande förtalsdomen mot frilansjournalisten. Den lägger nu grunden för en fortsatt expansion runt om i landet samt i arbetet med att löpande informera om bolagets utveckling, både till aktieägare och övriga externa intressenter. Våra lärdomar och erfarenheter tar vi till oss, systematiserar och utvecklas av genom att införa en kvalitetsmodell i verksamheten, säger Anders Årling, styrelseordförande.

Bolaget kommer att ta ställning till vidare rättsliga åtgärder i ärendet.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus. Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.