SYSTEMHUS

Systemhus utvärderar hashtag #allaskabo

Systemhus, som skapat hashtag #allaskabo, har nu gjort en utvärdering och kan glädjande konstatera att introduktionen har blivit inte mindre än en succé. Google visar att 3 580 resultat kommer upp av vilka Systemhus står för de flesta. Begreppet ”alla ska bo” är Systemhus vision om att skapa förutsättningar för alla, att kunna ha en egen bostad oavsett inkomst och skede i livet.

– Även andra företag har uppmärksammat Systemhus hashtag och vision vilket vi är mycket stolta över. Tack alla ni som är med och bidrar till att skapa möjligheter för ett ökat bostadsbyggande genom att kommunicera #allaskabo. Vi fortsätter nu arbetet med positiv energi, säger Linus Söder, vd Systemhus AB (Publ).

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus. Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.