SYSTEMHUS

Systemhus tecknar avtal om produktion av Attefallshus

Systemhus har nyligen erhållit en offert från en leverantör av så kallade Attefallshus, offerten avser nyckelfärdigt hus och leverans till kund. Offerten är i paritet med de krav som ställts på leverantören både gällande prisbild och kvalitét.

Tillförordnad VD, Poul Dissing kommenterar

”Ett avtal med en stabil leverantör till rätt pris och där bolagets insats är minimal, var den sista pusselbiten för att kunna förverkliga konceptet ”Hyr en Attefallare”. Nu kan bolaget inrikta sig på marknadsföring och försäljning av konceptet och det kommer man att göra i stor omfattning. Systemhus förhandlar med ett flertal aktörer avseende finansieringslösning för att nå en lösning som är gynnsam för alla parter.”

Systemhus AB genomför för närvarande en nyemission pre-IPO för att stärka organisationen inför marknadsnotering som är planerad till våren 2018, all info om nyemissionen finns på på den här länken.

Leave a Reply

Your email address will not be published.