SYSTEMHUS

Systemhus slutför förvärv av mark i Gullspång

RAIRE Invest klient Systemhus har genom sitt helägda dotterbolag Linnea Projektförvaltning slutfört förvärv av mark i Gullspång. Marken som redan är detaljplanerad är 100 000 kvm och beräknas kunna bebyggas med 15 000 kvm boyta. 

Lagfarten är registrerad vilket underlättar kommande finansieringsarbete. Systemhus finansieringsmodell vid lagfarna projekt som är i full implementering i koncernen kommer att kunna användas. Därför får projektet positiv inverkan på likviditeten Q2 2018

Systemhus tillförordnad VD Poul Dissing kommenterar:

”Det finns en stor flexibilitet i det här förvärvet. Att ytan sedan tidigare redan är detaljplanerad höjer naturligtvis värdet väsentligt då den kan anses vara byggklar. Det finns ett behov av hyresrätter i området och området är attraktivt och sjönära. Bolaget har inte fullt ut beslutat om hur förvärvet ska förvaltas, om det kommer att hanteras som en snabb affär att förädla med färdiga byggplaner och säljas eller om vi väljer att bygga i egen regi. Mest sannolikt är att Systemhus bygger hyresrättsbostäder i egen regi då det ger absolut mest avkastning på investeringen, men vi utesluter inte en vidareförsäljning efter en förädlingsprocess. Som tidigare sagt, det finns en stor flexibilitet i förvärvet.

——————-

Systemhus AB genomför just nu, fram till 22 januari en nyemission med syfte att marknadsnotera sig under våren 2018, på länken här kan du läsa allt om detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.