SYSTEMHUS

Systemhus förvärv SGE Construction, kommande Systemhus Bygg, bygger lägenheter i...

Det strategiska förvärvet av SGE Construction har förstärkt Systemhus byggkapacitet avsevärt och möjliggör för företaget att nu fullt ut realisera bostadskoncepten LYA18, 4–12 och Concept60 runt om i Sveriges kommuner. Förvärvet av SGE Construction har även inneburit att Systemhus organisation förstärkts i alla led i processen med att leverera industriellt baserade helhetslösningar inom byggprojekt, det vill säga från ax till limpa.Det pågående byggprojektet i Hägerneholm, Arninge innefattar 77 st bostadsrätter som alla kommer ligga i Brf Hägerneholm Park.

”Projektet är uppdelat i tre etapper där den första etappen, 16 stycken lägenheter, redan är slutbesiktad och inflyttning har påbörjats. Etapp två innefattar 26 lägenheter där 10 kommer vara färdiga i november och inflyttningsklara i december. De resterade 16 lägenheterna kommer vara inflyttningsklara i februari/mars. Etapp tre, som inte än påbörjats utan enbart har det gjutits plattor, innefattar ytterligare 35 lägenheter” – Björn Eriksson, VD Systemhus Bygg

Leave a Reply

Your email address will not be published.