SYSTEMHUS

Systemhus bolagsstämma valde ny styrelse som återinsatte vd

Systemhus AB (Publ) valde idag en ny styrelse som återinsatte Linus Söder som vd för bolaget med omedelbar verkan.

Systemhus höll idag planenligt bolagsstämma och fastställde årsredovisningen för 2017 som visar på en stark balansräkning. Bolagsstämman beslutade även om nyval av Anders Årling, Eduard Will och Beatrice Udd samt omval av Peter Wittsten och Peter Hagerman till ordinarie styrelsemedlemmar.

Styrelsen utsåg Beatrice Udd till vice vd och beslutade att återinsätta Linus Söder som vd för bolaget med omedelbar verkan.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.