SYSTEMHUS

Systemhus ägare vidtar juridiska åtgärder mot mediekoncern och agerar enligt...

Systemhus kommer i en serie artiklar att belysa hur företaget påverkats av att ha utsatts för negativ publicitet i media, framförallt i de fall informationen inte föregåtts av en opartisk käll- och faktagranskning. Ett fåtal tidningars närmast osannolika drev mot byggföretaget Systemhus är ett tydligt exempel på att det allt hårdare medieklimatet och dess företrädare behöver belysas. Systemhus ägare tar nu nästa steg och vidtar juridiska åtgärder mot mediekoncernen MittMedia och vill samtidigt verka för ett utvecklat journalistiskt förhållningsätt under projektnamnet ”Journalistik 2.0”.

Systemhus har varit och blir fortsatt uthängt i media, ofta med bristande eller helt utebliven källgranskning innan publicering. I vissa fall innehåller artiklarna direkta faktafel, något som bolaget ser mycket allvarligt på och nu kommer att bemöta i en artikelserie. I ett första steg vidtar Systemhus ägare nu också juridiska åtgärder mot MittMedia-koncernen som numera äga av Bonnier-koncernen.

Entreprenörer, företagare och enskilda individer får räkna med att hantera olika mediala utmaningar. Inget bolag är perfekt från starten och i detta sammanhang vilar ett stort ansvar på media att publicera korrekta och källgranskade uppgifter i motsats till spekulation och i värsta fall förtal. Den journalistiska spelplanen måste se likadan ut för alla, oavsett företagets storlek. När mediahusen inte källgranskar sina uppgifter innan publicering rörande företag så står sig entreprenörer, företagare och individer slätt, och det öppnar även upp för anonyma att ”näthata” på Flashback.

Parallellt med pågående mediadrev mot Systemhus AB sker nämligen ”bevakning” av bolaget även på hatforumet Flashback. Som anonym på nätet tycks det vara enklare att ta hatet ett steg längre och på Flashback har Systemhus delägare Thony Norelli och dennes samtliga affärsaktiviteter genom åren beskrivits som rena bedrägerier. Det ska i sammanhanget klargöras att Thony Norelli aldrig blivit dömd för någon av anklagelserna.

– Utifrån en mångårig egen erfarenhet av att som entreprenör och företagare bli utsatt för ett systematiskt näthat, fokuserat på mig som person, vill jag nu bidra till att utveckla journalistiken till en nivå där den i grunden så viktiga och seriösa journalistiken hör hemma. Parallellt med pågående mediadrev mot Systemhus AB sker ”bevakning” av bolaget och mig även på hatforumet Flashback. Nättrollet ”Luffa” har under flera år drivit en personlig hatkampanj mot mig men nu är det dags att bringa klarhet och rikta ljuset även mot nätets anonyma individer och deras verksamhet, säger Thony Norelli, entreprenör och delägare i Systemhus AB (Publ).

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus. Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.