SYSTEMHUS

Systemhus AB (publ) skriver Letter of Intent om projektfinansiering

Undertecknandet av ett LoI med SWZ Funds avser en gemensam samsyn runt att inom två veckor teckna bindande avtal om finansiering av tre (3) byggprojekt som i dag ägs och förvaltas av Systemhus AB med dotterbolag.
Finansieringsramen för det kommande avtalet uppgår till 60 miljoner Euro och tar då höjd för en full finansiering av de ingående projekten.

Systemhus kan därmed expandera verksamheten i en snabbare takt än vad som tidigare prognostiserats och leverera det första färdiga projektet redan under våren 2019.

Systemhus tillförordnade VD, Poul Dissing kommenterar:

”Vi är mycket nöjda att intresset från ett fondbolag att finansiera byggnation i Sverige varit så stort. Med en garanterad finansieringsram som dessutom är direkt riktad till tre specifika byggprojekt, blir strategin mycket tydlig. I branschen ligger alltid den största problematiken i finansiering och det handlar ofta om stora belopp, därför är det väldigt tillfredsställande att vi har kommit fram till den här lösningen”

Leave a Reply

Your email address will not be published.