SYSTEMHUS

SYSTEMHUS AB (publ)* har slutit avtal med Luftman AB att...

Linnea Projektförvaltning AB har 2016/2017 förvärvat 6 projekt i mellansverige. Bolaget har under hösten accelererat sin verksamhet ordentligt och genom att emittera nya aktier har bolaget senast förvärvat rätten att bygg 2 punkthus i Töreboda.

Genom samarbeten räknar Systemhus med att redan under våren 2018 kunna ingå i partnering med ett välrenommerat fastighetsbolag i Göteborg vilket både får positiva effekter i kassan och uppstartandet av 2 projekt.

För ytterligare information kontakta info@systemhus.se

* Bolaget är under namnändring och vid äventyr att bolagsverket ej godkänner det föreslagna namnet kommer eventuellt annat namn att föreslås.

Leave a Reply

Your email address will not be published.