SYSTEMHUS

SYSTEMHUS AB (publ)* har slutit avtal med Fusion Finance att...

Fusion Finance har under 2015/2016 förvärvat rätten att utveckla drygt 550 bostäder i södra Sverige. Bolaget har nu sålt samtliga rättigheter till Systemhus som kommer att ta projekten vidare till färdig produkt.

Genom att använda sina väl inarbetade rutiner räknar Systemhus med en vints motsvarande c:a 200 000 kronor per bostad vilket kommer att stärka kassan i bolaget under 2018 till 2019 avsevärt.

 

För ytterligare information kontakta info@systemhus.se

* Bolaget är under namnändring och vid äventyr att bolagsverket ej godkänner det föreslagna namnet kommer eventuellt annat namn att föreslås.

Leave a Reply

Your email address will not be published.