SYSTEMHUS

Systemhus AB påbörjar pre-IPO

Som meddelades i pressmeddelande den 2 oktober så har RAIRE Invest anlitats att marknadsföra Systemhus kapitalanskaffning och marknadsnotering under våren 2018. En nyemission så kallad pre-IPO pågår nu mellan 7 december – 22 januari 2018.

Systemhus har en aggressiv expansionsplan med ett totalt fokus på storskalig nybyggnation av hyreshus över hela landet.

 

Nyemissionen pågår i en traditionellt svag period över storhelgerna, en risk som Systemhus ledning är beredda att ta med motiveringen att erbjudandet är tillräckligt attraktivt för investerare för att bli lyckat även i en traditionellt svag period för investeringar.

All information om erbjudandet återfinns på RAIRE Invest projektsida som finns här.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.