SYSTEMHUS

Systemhus AB påbörjar noteringsprocess

Styrelsen för Systemhus har under emissionsperioden varit i kontakt med ett antal större placerare som önskar investera i bolaget. Ett av de krav som dessa investerare har ställt är emellertid att aktierna i Systemhus skall upptas till handel på en lämplig marknadsplats som NGM Nordic MTF alternativt AktieTorget eller First North.

Bolaget har under december 2017 och januari 2018 genomfört en mindre nyemission som haft till syfte att bredda aktieägarbasen och förbereda Systemhus aktie för en marknadsnotering under sen våren/sommaren 2018.

Systemhus styrelse har med anledning av dessa diskussioner beslutat att istället påbörja en listningsprocess under det andra kvartalet 2018. Ingen formell ansökan har ännu lämnats in, men arbetet med att färdigställa ett noteringsmemorandum kommer att påbörjas när Bolagets årsredovisning är klar.

Med anledning av detta beslut har styrelsen även fattat beslut om att förlänga den pågående nyemissionen till och med den 19 februari 2018.

För ytterligare information om emissionen besök www.systemhus.sehttp://raisereach.com/ eller www.tecknaemission.se.

Leave a Reply

Your email address will not be published.