SYSTEMHUS

Systemhus AB förvärvar entreprenadföretag

Systemhus har förvärvat en befintlig rörelse inom byggentreprenad.
Det förvärvade bolagets verksamhet består dels i traditionell byggverksamhet men bolaget är även nischat inom puts och murning där behovet av bolagets tjänster är extremt stort.
Förvärvet har i dag ca 20 anställda och en befintlig orderstock som tryggar sysselsättningen en bra bit framåt. Systemhus innevarande projektportfölj innehåller en hel del mindre projekt där affären skapar stora förtjänstmöjligheter.
Förvärvet gjordes till en köpeskilling om 9 MSEK som betalas genom en riktad emission till säljarna med 8 142 857 aktier till teckningskursen 1,05 SEK samt 0,45 MSEK kontant.

Systemhus affärsområdeschef kommenterar:

”Genom förvärvet har bolaget tillgång till en produktionsapparat för egna projekt. Det är ett viktigt steg inte minst med hänsyn till det fantastiska utfall kampanjen runt Attefallshus har fått, där måste vi kunna agera snabbt och med egen personal.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.