SYSTEMHUS

Systemhus AB förvärvar anläggningsbolag

Förvärvet av Fiber Solution Nordic AB signerades under fredagen mellan parterna. Innehållet i förvärvsavtalet var i korta drag omedelbart tillträde, köpeskilling 18 MSEK som betalas 1 MSEK kontant och 17 MSEK i nyemitterade aktier i Systemhus AB, till samma kurs som i pågående nyemission, 1,05 SEK per aktie.

Det förvärvade bolaget har varit ute till försäljning tidigare. Då var det Power & Tower Holding som erbjöds att förvärva bolaget för 7 MSEK, köparen hade dock inte kapacitet att genomföra förvärvet. Att priset nu är drygt det dubbla beror på att bolaget fullt ut visat proof of concept och mycket sannolikt kommer att möta eller överträffa den prognos som lämnats om en omsättningstakt på 60 MSEK för 2018.

”Systemhus är mycket nöjda med förvärvet, det är precis så här bolaget ska jobba med en aggressiv tillväxt genom förvärv av livskraftiga bolag som passar in i Systemhus struktur. Fiber Solution Nordic har gått från i stort sett ingenting till att kunna bidra med ett positivt kassaflöde på bara några månader. Bolaget har bra kunder och långa avtal. Ett positivt kassaflöde är en mycket viktig komponent i arbetet med att bli ett mycket slagkraftigt bolag inom utveckling och byggnation av hyreshus.” säger Peter Wittsten, VD

Systemhus genomför fram till den 22 januari en så kallad pre-IPO för att förbereda bolaget för en marknadsnotering våren 2018. Länk till projektsidan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.