SYSTEMHUS

Styrelsen i Systemhus AB släpper reviderad prognos för affärsområdet projektutveckling

Systemhus AB har med hänsyn till utvecklingen av projektportföljen i bolaget reviderat prognosen för affärsområdet projektutveckling. Det försäljningsvärde som prognostiseras avser de fall där Systemhus drar projekten från planering till försäljning med hjälp av underentreprenörer. Med all säkerhet kommer vissa projekt att avyttras tidigare och värdeutvecklingen är i det fallet inte lika hög och processen avsevärt snabbare.

Under kommande vecka kommer Systemhus att upprätta en prognos för konceptet ”Hyr en Attefallare” samt den delen av verksamheten som avser entreprenad och där bland annat Fiber Solutions Nordic ingår.

Viktiga antaganden i prognosen är att värdet i varje projekt är beräknat med ett medelvärde på 4 500 SEK per kvadratmeter boareal, värdet skiljer sig i olika projekt så detta utgör ett medelvärde som bolaget känner sig konfidenta med att få en oberoende värdering på. Prognosperioderna avser perioden juni-juni förutom för den första perioden som avser 18 månader från januari 2018 till juni 2019.

Vid mer detaljerade frågor om prognostiserat utfall ombeds intressenter att kontakta bolaget på den officiella e-postadressen info@systemhus.se. Bolaget svarar gärna på frågor avseende inte bara prognosen utan verksamheten i stort.

Systemhus genomför fram till den 19 februari en så kallad pre-IPO för att förbereda bolaget för en marknadsnotering våren 2018. Länk till projektsidan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.