Bättre byggande!

Vi är ett väletablerat och komplett byggnadsföretag som utför alla vanligt förekommande bygg, renovering, och servicearbeten vid nybyggnationer, ombyggnader och tillbyggnader.

Vi projekterar och bygger hus i alla storlekar, till den offentliga och den privata sektorn. Våra hus lämpar sig lika bra att användas som komplement till att bilda en bostadsrättsförening eller för dig som vill höja värdet på din befintliga fastighet genom en komplementbostad för uthyrning. I alla lägen är du som tomtägare den stora vinnaren.

Vi skall, i orter med hög efterfrågan, producera och förvalta designmedvetna kostnadseffektiva hyresrätter med miljötänkande, så att flera har ekonomiska förutsättningar för att bo i nyproducerade bostäder av hög kvalitet.

Vi skall utföra byggnationer, renoveringar, och servicearbeten vid nybyggnationer, ombyggnader och tillbyggnader. Utöver detta ska vi även utföra fasad- och balkongrenoveringar.

Hela vår affärspresentation finner du här.

Certifikat:
BBV

För att komma i kontakt med oss:

BOX 1018,
101 38 Stockholm
info@systemhus.se

Tel: 08- 23 61 20 eller maila oss på  byggservice@systemhus.se