Här nedan kan du följa Systemhus externa kommunikation. Alla frågor som
berör Systemhus verksamhet hänvisas till pressfragor@systemhus.se