SYSTEMHUS

Nummer 3 av Byggsvepet från Systemhus

Bostadsbranschen genomgår nu en snabb utveckling baserat på förändrade förutsättningar i marknaden. Omvärldsfaktorer och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika byggprojekt. Detta är bakgrunden till att Systemhus valt att skapa ”Byggsvepet” en informationskanal som följer utvecklingen i samhället, i kombination med att kort berätta om Systemhus verksamhet och projektutveckling, där bolagets olika företrädare kommer till tals.

Branschsignaler

Som Byggsvepet tidigare poängterat står bostadspolitiken inför ett avgörande vägskäl, behovet av en bred politisk samsyn på den svenska bostadsmarknaden är brådskande för att driva igenom nödvändiga reformer som kan göra bostadsmarknaden mer välfungerande för alla i linje med bolagets vision om att #allaskabo.

I en debattartikel i Dagens Industri idag skriver, Andreas Hatzigeorgiou och Daniella Waldfogel på Stockholms Handelskammare, med konklusionen att kostnaden för bostadsbristen för Sveriges storstäder är drygt 50 miljarder kronor i utebliven tillväxt varje år. Varje år hindras tusentals människor från att hitta boende i Sveriges storstadsregioner. När människor inte kan flytta till platser där de bäst kommer till sin rätt är det inte bara ett personligt problem, utan en utmaning för hela samhället och landets investeringskraft påverkas.

I Stockholm t ex vittnar många företag sedan en tid om att bostadsmarknaden i många fall utgör ett oöverstigligt hinder när man ska rekrytera personal. Dessutom förvärras trångboddheten och integrationen försvåras när boendesegregationen cementeras. Bostadsmarknaden avhandlas i den överenskommelse som regeringspartierna har slutit tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna. Förslag som exempelvis nämns är fri hyressättning vid nybyggnation, avskaffad ränta på uppskovsbeloppet vid flytt och en omfattande skattereform som ska ”bidra till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt”.

Förslaget om fri hyressättning som diskuteras kommer dock sannolikt att endast marginellt påverka branschen eftersom detta i praktiken har varit en realitet sedan 2011. Det som däremot är avgörande för bostadsutvecklarens kalkyl är produktionspriset baserat på ett industriellt produktionssätt i syfte att hålla kostnaderna nere.

Hursomhelst är förslagen steg i rätt riktning, men behovet av genomgripande förändringar som sänker trösklarna, ökar rörligheten och möjliggör för människor att flytta till och bo i bostäder som passar dem oberoende situation i livet kvarstår. Det behövs även en politik för den som idag helt saknar möjligheter att efterfråga en egen bostad.

Politiska företrädare har tidigare visat att de kunnat samla sig kring svåra frågor som t ex uppgraderingen av ATP-systemet. Frågorna var inte konfliktfria men visade på viljan att ta ett gemensamt politiskt ansvar. Nuvarande problematik på svensk bostadsmarknad är av samma dignitet och kräver en samsyn mellan partierna.

Systemhus, framtidens samhällsbyggare bjuder in till dialog

I marknaden pågår som sagt en genomgripande förändring något som vi dagligen kan läsa om i media och som påverkar de flesta bostadsutvecklare och även Systemhus. Vill man idag som ett publikt bolag vara med och förändra branschen och påverka samhälls-utvecklingen får man även räkna med att hantera olika utmaningar under resans gång. Inget bolag är perfekt från starten, kraften ligger i innovationsförmågan, utförandet och förmågan att dra lärdomar och ständigt utvecklas.

Systemhus ser möjligheterna i globaliseringen och teknikutvecklingen vilka möjliggör att marknaden för bolagets verksamhet växer. Projektutvecklingen inom bolaget växer dagligen med nya objekt att utvärdera, planera och genomföra, i egen regi eller i samverkan med andra. Förutom behovet av bostäder i Sverige finns det även ett stort intresse för Systemhus projekt- och produktionsmetodik utomlands. Inte minst i Storbritannien där bolaget nu har börjat att lansera det utvecklade konceptet, Mr Ebenezer Howard´s Garden Cities – By Systemhus, inför pågående börsintroduktion.

Systemhus har som andra bolag även varit uthängt i media, med bristande eller helt utebliven källgranskning och i vissa fall med direkta faktafel något som bolaget ser mycket allvarligt på. Medarbetare har blivit utsatta för ett flerårigt och omfattande näthat, oftast i anonyma och förtalande ordalag. Av denna anledning medverkar Systemhus i den allmänna samhällsdebatten av hur ”näthat” uppkommer och dess effekter.

Styrelsen och ledningen i Systemhus arbetar aktivt för att utveckla bolaget till att bli en av framtidens mest innovativa och expansiva bostadsutvecklare. I detta sammanhang bjuder bolaget in till samtal om behovet av ett mer sakligt dialog och samtalsklimat, än det som nu ofta sker i det fördolda med anonyma förtecken. Vi återkommer till detta ämne i kommande nummer av Byggsvepet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.