Öka värdet på din fastighet samtidigt få en passiv inkomst.

Affärsmodellen går ut på att sätta ihop villaägare som har ledig tomtyta, med hyresgäster. Systemhus kombinerar här lösningar för flera problemställningar och möjligheter samtidigt.

Något unikt med konceptet är en flexibel finansieringslösning för markägaren. Eftersom Systemhus kan påverka både leverans och byggnation kraftigt, finns här en utmärkt affärsmöjlighet, som är gynnsam för markägaren. Markägaren kan själv välja att lägga en större, mindre eller ingen kontantinsats alls, beroende på hur densamme vill reglera slutbetalning.

Den avtalade hyrestiden är mellan 36-60 månader och efter avtalstiden kan markägaren välja att låta hyresavtalet löpa eller lösa ut Attefallshuset. Systemhus är övertygade om att marknaden för den här typen av koncept är mycket stor. Med vårt finansieringskoncept möjliggör vi för många markägare att köpa en attefallare.

För ytterligare information och beskrivningar om de attefallare som vi erbjuder vänligen klicka här eller ladda ned vår broschyr

Följ vår husproduktion

min1
min2
min3
min4
min5
min6
min7
min8
min9

Intresseanmälan

HEJ! Om du vill veta mer om Attefallshus
Fyll i formuläret här…