Systemhus AB (publ)

Verksamheten i moderbolaget SYSTEMHUS AB (publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.
Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften.

Systemhus Produktion

Systemhus Produktion bygger hem och andra boendemiljöer där fokuset ligger på att människor ska bo och trivas under en lång tid. För att detta ska verka är det av stor vikt att säkerställa kvalitet, en effektiv byggprocess och bra miljöval. Vi använder oss utav ett noggrant kvalitets- och miljöledningssystem som ligger till grund för alla våra bostadsprojekt.

Fiber Solution Nordic AB

Nordic Fiber Solution AB är ett sammansatt bolag som tillsammans besitter 25 års erfarenhet inom installation av svagström, nätverk och fiberteknik. Här har vi samlat ett team av installatörer, projektledare och tekniker som har en gedigen bakgrund och erfarenhet av att planera och att utföra installationer inom området. Vi utför projektering, planering, installation och utförande av fibertekniska lösningar.

Linnea Projektförvaltning AB

Verksamheten i Linnea Projektförvaltning AB består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus. Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften.

NF Drones

Företaget bedriver översiktsfotografering av byggnadsplatser och fiberinstallationer

Hyr en Attefallare

De planerade Attefallshusen har en total boyta på 45 kvm, som är moderna och energieffektiva. Så kallade ”smarta” lägenheter som kan kontrolleras via en mobilapp.
Affärsmodellen går ut på att sätta ihop villaägare som har ledig tomtyta, med hyresgäster. Systemhus kombinerar här lösningar för flera problemställningar och möjligheter samtidigt. Något unikt med konceptet är en flexibel finansieringslösning för markägaren.