Investor relations

Här finner du finansiell information för att underlätta bedömningen av Systemhus AB (Publ).

Systemhus AB (Publ) strävar efter att förse kapitalmarknaden, investerare och andra intressenter med relevant information och att vara öppna och objektiva i den finansiella rapporteringen. Om du saknar någon information är du välkommen att kontakta oss.