Hyr en Attefallare

De planerade Attefallshusen har en total boyta på 25 kvm respektive 33 kvm, som är moderna och energieffektiva. Så kallade ”smarta” lägenheter som kan kontrolleras via en mobilapp.

Konceptet går ut på att sätta ihop villaägare som har ledig tomtyta, med hyresgäster. Systemhus kombinerar här lösningar för flera problemställningar och möjligheter samtidigt. Eftersom Systemhus vid lite volym kan pressa både inköp och byggnation kraftigt finns här en utmärkt affärsmöjlighet som är gynnsam för både hyresgäst och villaägaren.

Den avtalade hyrestiden är mellan 36-60 månader och efter avtalstiden kan markägaren välja att låta hyresavtalet löpa eller lösa ut Attefallshuset. Systemhus är övertygade om att marknaden för den här typen av koncept är mycket stor. Med vårt finansieringskoncept möjliggör vi för många markägare att köpa en attefallare.

Matchning med hyresgäster kommer att vara helt digital genom Systemhus webbtjänst minlagenhet.se samt den Min Attefallares webbtjänst ”Hyr en Attefallare”. Naturligtvis kan även markägaren utse en hyresgäst.

Intresseanmälan

HEJ! Om du vill veta mer om Attefallshus
Fyll i formuläret här…