Finansiell Information

IR kontakt

Mattias Ahlberg
info@systemhus.se
08-550 055 60

01

Aktien i korthet,

Antal aktier: 71.605.836
Antal ägare: 2989
ISIN: SE0000849531
Årsredovisning

02

Kalender:

Pre-IPO: 7 december – 19 feburari
Oreviderat bokslut: 15 mars
Ansökan marknadsnotering: 2 april
IPO: 9 april –14 maj
Första handelsdag: 10 juni
Halvårsrapport: 28 februari 2019

03

Teckningssedel

Teckningssedel