Systemhus AB (publ)

Verksamheten i moderbolaget SYSTEMHUS AB (publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.
Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften.

SCC

Systemhus Construction (SCC) är uppdelat i fyra delområden: Entreprenad, Fasad, Byggservice och Bemanning

Min Attefallare

Affärsmodellen går ut på att sätta ihop villaägare som har ledig tomtyta, med hyresgäster. Systemhus kombinerar här lösningar för flera problemställningar och möjligheter samtidigt.

Något unikt med konceptet är en flexibel finansieringslösning för markägaren. Eftersom Systemhus kan påverka både leverans och byggnation kraftigt, finns här en utmärkt affärsmöjlighet, som är gynnsam för markägaren. Markägaren kan själv välja att lägga en större, mindre eller ingen kontantinsats alls, beroende på hur densamme vill reglera slutbetalning.

Hyr en Attefallare

Vi erbjuder två typer av Attefallshus, Traditional och Funki. Respektive modell erbjuds med eller utan sovloft. Husen är moderna och energieffektiva, så kallade ”smarta” lägenheter som kan kontrolleras via en mobilapp.
Affärsmodellen går ut på att sätta ihop villaägare som har ledig tomtyta, med hyresgäster. Systemhus kombinerar här lösningar för flera problemställningar och möjligheter samtidigt. Något unikt med konceptet är en flexibel finansieringslösning för markägaren.