Företaget i korthet

”Citat från VD om företagets mission typ: ” Den skriande hyresrättsbristen måste tas på största allvar. Genom Systemhus noggrant utvalda samarbetspartners kan vi möta efterfrågan och ge fler den trygghet man får av att ha ett hem.”

Systemhus AB (publ) driver i huvudsak flerbostadsprojekt med hyresrätten som upplåtelseform. Bolaget arbetar över hela landet och så som marknaden ser ut just nu så är det gynnsamt i stort sett överallt där Systemhus AB (publ) agerar. Bolaget driver också projekt inom stadsutveckling samt utvecklar olika typer av förvaltningsfastigheter. För oss är varje projekt unikt och vi använder oss av ett brett externt nätverk av utvalda samarbetspartners inom arkitektur, design, byggnation och mäkleri. Våra kunder är främst kommersiella bostadsköpare och lokalanvändare men vi arbetar även direkt med kommande hyresgäster. Idag utvecklar bolaget c:a 1200 byggrätter med tonvikt på Mellansverige. Takten beräknas öka under 2018 för att under 2019 få rejäl fart.

Memorandum