Crypto Properties

Systemhus har etablerat ett nytt affärsområde, Crypto Properties. Verksamheten kommer utifrån befintlig projektportfölj att vara exploatering och färdigställande av lämpliga fastigheter vilka hyrs ut till hostingföretag som bedriver datamining. Systemhus har startat ett samarbete med en ledande aktör inom datamining.

Processen kräver stora mängder el men genererar samtidigt en omfattande värme som kan återvinnas. På grund av att vi använder vår miljövänliga gröna energi som dras från vindkraftverk i norra europeiska regioner samt utvecklingen för återvinning av överskottsvärme skapar vi ett klimatsmart energiflöde i vår verksamhet.

Systemhus ansvarar för ombyggnad och uppgradering samt nybyggnation, inklusive förberedelse för distribution av nödvändig elektrisk kapacitet och tillhörande elinstallationer i lokalerna.