SYSTEMHUS

Systemhus introducerar Byggsvepet

Byggbranschen genomgår en snabb förändring baserat på nya förutsättningar för bygg- och bostadsmarknaden. Omvärldsförändringar, marknaden och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika…

Systemhus kommenterar dagens artiklar i Upsala Nya Tidning

Systemhus meddelar härmed att företaget sannolikt har utsatts för en falsk tillvitelse av en tidigare arbetskollega.  Falskeligen har det påståtts att oegentligheter skulle ha begåtts och följaktligen har bolaget idag blivit kontaktat…

Systemhus har erhållit en entreprenad om 3,5 mkr

Systemhus har av GT Trading Entreprenadmaskiner AB, fått uppdraget att bygga till en tvätthall för tunga maskiner (upp till 65 tons vikt). Hela anläggningen byggs på totalentreprenad åt beställaren som är en…