SYSTEMHUS

Systemhus Byggsvepet – nummer 8

Bostadsbranschen genomgår just nu en snabb utveckling, baserad på förändrade förutsättningar i marknaden. Omvärldsfaktorer och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika byggprojekt.…

Byggsvepet nummer 7 om branschsignaler

Samtidigt som globala frågeställningar som ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet söker nya lösningar är vi inne i den fjärde industriella revolutionen och enligt IDC Future Scape kommer över 60 % av världens…

Byggsvepet nummer 6 om Branschsignaler

Bostadsköerna växer snabbt i storkommunerna samtidigt som ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet toppar samhällsagendan. Det går inte längre att betrakta bostadsbristen som ett enskilt problem utan som en allvarligt växande samhällsutmaning. Bostadsköerna…

Trendbrott! Systemhus erhåller en ursäkt

Systemhus har som publikt bolag under det senaste dryga halvåret varit utsatt för ett betydande massmedialt motstånd vilket saknar historiskt motstycke. I Norberg kom idag trendbrottet, Systemhus erhöll en ursäkt och kommunen…

Systemhus återupptar projektutvecklingen #allaskabo

Bostadsbranschen behöver tänka nytt, bli mer innovativ och släppa in fler bostadsutvecklare på marknaden för att lösa bostadsbristen. Systemhus återupptar projektutvecklingen #allaskabo och förbereder notering på Londonbörsen samt deltar på den ledande…

Mediadrevet mot Systemhus AB – vad är agendan?

Ett fåtal tidningars närmast osannolika drev mot byggbolaget Systemhus AB är ett tydligt exempel på att det allt hårdare mediaklimatet och dess företrädare behöver belysas. Senaste exemplet är nättidningen Realtid.se, som notoriskt fortsätter…

Nummer 4 av Byggsvepet från Systemhus

Bostadsbranschen genomgår nu en snabb utveckling baserat på förändrade förutsättningar imarknaden. Omvärldsfaktorer och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika byggprojekt. Detta är bakgrunden…