SYSTEMHUS

Utfall i nyligen avslutad nyemission.

Den 21 Februari 2018 avslutades teckningstiden i Systemhus AB (publ). Totalt tecknades 3 209 466 aktier vilket ledde till att aktiekapitalet ökade med 438 381,82 SEK. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 75 procent. Systemhus…

Systemhus AB påbörjar noteringsprocess

Styrelsen för Systemhus har under emissionsperioden varit i kontakt med ett antal större placerare som önskar investera i bolaget. Ett av de krav som dessa investerare har ställt är emellertid att aktierna…

Systemhus AB påbörjar pre-IPO

Som meddelades i pressmeddelande den 2 oktober så har RAIRE Invest anlitats att marknadsföra Systemhus kapitalanskaffning och marknadsnotering under våren 2018. En nyemission så kallad pre-IPO pågår nu mellan 7 december –…

Planerar inför marknadsnotering

Idag kan vi stolt presentera att avtal är påskrivet och klart att Raise Reach™ kommer att finnas till vårt förfogande inför en marknadsnotering. SYSTEMHUS kommer att uppdatera under kommande veckorna hur planen…