BRF får det bättre ekonomisk förvaltning
Den ökade inflationen kan drabba fastighetsägare och bostadsrättsföreningar (BRF:er) på flera sätt. Räntekonstnaderna går självklart upp […]