SYSTEMHUS

BYGGSVEPET

Nummer 2

Bostadsbranschen genomgår nu en snabb utveckling baserat på förändrade förutsättningar imarknaden. Omvärldsfaktorer och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika byggprojekt. Detta är bakgrunden till att Systemhus valt att skapa ”Byggsvepet”, en informationskanal som följer utvecklingen i samhället i kombination med att kort berätta om Systemhus verksamhet och projektutveckling.

Branschsignaler

Bostadspolitiken står nu i ett avgörande vägskäl och behovet av en bred politisk lösning är brådskande och möjlig om viljan finns.En kombination av en alltmer otillräcklig bostadsproduktion och en ökad betalnings- och kapitalsvag efterfrågan visar sig vara näst intill explosiv ochleder till en både förstärkt segregation och snabbväxande bostadsköer. Ur ett samhällsperspektiv är detta förödande, både för individen och samhället.

I Sverige saknas enligt Boverket mer än 600 000 nya bostäder fram till år 2030. I 243 av landets 290 kommuner råder bostadsbrist med ökande bostadsköer vilket bl a innebär att den yngre generationen saknar möjligheten till en egen bostad. Samtidigt som växande familjer behöver tillgång till större bostäder sitter delar av den äldre generationer fast i sina hus och lägenheter utan någonstans att flytta.

Förutom att detta skapar problem för den enskilde individen hämmas landets tillväxt, samtidigt som integrationen i samhället påverkas negativt. En egen bostad är många gånger en förutsättning för att få ett arbete och skapa en egen försörjning. Arbetsplatsen är en social plats för kommunikation och integration i samhället. Dessutom medför bostadsbristen att företagens utveckling hämmas som en konsekvens av att det inte finns någonstans att bo för de anställda. I förlängningen påverkas Sverige som etablerings- och investeringsnation.

Projekt relaterade till samhällsutveckling bör efter positiv utvärdering snabb omsättas i ordinarie drift och inte förbli en pärm i en bokhylla. Samhällsutveckling innefattar förvisso fler perspektiv än själva bostaden, men utifrån den aktuella situationen behövs nu en stabil och nytänkande bostadspolitik. På samma sätt som framtiden tillhör den entreprenöriella och klimatfokuserade bostadsutvecklaren tillhör framtiden de politiker som är nytänkande ochförutsättningsskapande genom en långsiktig och bred förankrad bostadspolitik, vilken skapar förutsättningar för en väl fungerande ”social housing”. Begreppet hörs allt oftare i debatten. Forskare talar om att även Sverige behöver ett subventionerat bostadsbyggande, arkitekter vill kunna rita bra bostäder för bredare grupper. Bostäder för mindre kapitalstarka kan se ut på många sätt, precis som det finns många olika politiska och finansiella modeller för detta byggande runt om i Europa.

Min Attefallare

Ett av Systemhus affärsområden är ”Min Attefallare” Genom att bygga yt-och kostnadseffektivt med svenskt material av hög standard levererar Systemhus nyckelfärdiga Attefallshus i modern svensk design till kunder i hela Sverige.

Systemhus erbjuder kostnadsfria platsbesök för att kunden ska få så bra service som möjligt och ställa frågor samtidigt som byggrepresentantentittar på tomten där byggnaden skall stå. I dagarna gjuts grunden till en av våra leveranser ute hos kund på Värmdö.

Min Attefallare är ett affärsområde att återkomma till med tanke på att våren närmar sig även om stormarna för närvarande avlöser varandra runt om i Sverige, men vad kan då vara mer ombonande än att sitta framför en sprakande braskamin och planera vårens och sommarens byggnationer.

Systemhus, framtidens samhällsbyggare bygger redan idag

Systemhus vill vara med och aktivt påverka framtiden och arbetar fokuserat på att ta en ledande roll som innovativ publik bostads- och samhällsutvecklare genom att förverkliga visionen om att #allaskabo, vilken inkluderar ett brett samhällsutvecklingsperspektiv.

Systemhus olika koncept möjliggör för olika målgrupper att finna en bostad under livets olika skeden. Följs oss via pressmeddelanden, nyheter, på sociala medier och via vår hemsida.

Trevlig helg!

Linus Söder, VD Systemhus

Leave a Reply

Your email address will not be published.