SYSTEMHUS

Systemhus AB förvärvar anläggningsbolag

Förvärvet av Fiber Solution Nordic AB signerades under fredagen mellan parterna. Innehållet i förvärvsavtalet var i korta drag omedelbart tillträde, köpeskilling 18 MSEK som betalas 1 MSEK kontant och 17 MSEK i…

Systemhus AB påbörjar pre-IPO

Som meddelades i pressmeddelande den 2 oktober så har RAIRE Invest anlitats att marknadsföra Systemhus kapitalanskaffning och marknadsnotering under våren 2018. En nyemission så kallad pre-IPO pågår nu mellan 7 december –…

Planerar inför marknadsnotering

Idag kan vi stolt presentera att avtal är påskrivet och klart att Raise Reach™ kommer att finnas till vårt förfogande inför en marknadsnotering. SYSTEMHUS kommer att uppdatera under kommande veckorna hur planen…