SYSTEMHUS

Systemhus summerar Almedalen 2018 #allaskabo

Sverige står inför stora utmaningar vad gäller boeendesituationen i landet. Systemhus deltog i en rad seminarier under Almedalen och fortsätter utveckla koncepten Framtidsstaden och Framtidssmart. Boverket, Sveriges Byggindustrier och Hyresgästföreningen lyfte fram…

Systemhus medverkar i Almedalen

Systemhus AB är ett av de byggbolag som deltar under Almeveckan. Vi hoppas på en bra dialog mellan byggnadsbranschen och våra politiker under veckan. För bostäder är en bristvara i de flesta…

Boverkets seminarium – Bygg för Sverige!

Igår deltog Systemhus AB (Publ) genom vår affärsutvecklare Anders Blomkvist i Boverkets seminarieserie ”Bygg för Sverige”, denna gång med fokus på studentboenden. Seminariet ägde rum i Näringslivets Hus i Stockholm och var…

Bopol-mingel hos Sveriges Byggindustrier

Bostadspolitik diskuteras flitigt via #bopol Debatter förs ofta kring matbordet, på jobbet, i medier och på Twitter. Mikrobloggen har blivit en naturlig del i kommunikationen och bostadspolitiska frågor diskuteras flitigt på Twitter.…

SYSTEMHUS AB (Publ.) startar husproduktion

Systemhus har i samarbete med en företagsgrupp från Uppsalaregionen under våren planerat uppstart av egen husproduktion. Efter slutförda förhandlingar kan Systemhus nu meddela att produktionsstart är satt till den 25:e Juni. Fabriken…