SYSTEMHUS

BYGGSVEPET

Nummer 2 Bostadsbranschen genomgår nu en snabb utveckling baserat på förändrade förutsättningar imarknaden. Omvärldsfaktorer och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika byggprojekt. Detta…

BYGGSVEPET

Bostadsbranschen genomgår nu en snabb utveckling baserat på förändrade förutsättningar imarknaden. Omvärldsfaktorer och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika byggprojekt. Detta är bakgrunden…

Systemhus utvärderar hashtag #allaskabo

Systemhus, som skapat hashtag #allaskabo, har nu gjort en utvärdering och kan glädjande konstatera att introduktionen har blivit inte mindre än en succé. Google visar att 3 580 resultat kommer upp av vilka…

Systemhus introducerar Byggsvepet

Byggbranschen genomgår en snabb förändring baserat på nya förutsättningar för bygg- och bostadsmarknaden. Omvärldsförändringar, marknaden och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika…

Systemhus kommenterar dagens artiklar i Upsala Nya Tidning

Systemhus meddelar härmed att företaget sannolikt har utsatts för en falsk tillvitelse av en tidigare arbetskollega.  Falskeligen har det påståtts att oegentligheter skulle ha begåtts och följaktligen har bolaget idag blivit kontaktat…