Du som fastighetsägare är ansvarig för att utföra OVK, obligatorisk ventilationskontroll i alla rum där personer […]
Bostadsutvecklingen och bostadsmarknaden i Sverige är en fråga som alltid ligger högt upp på agendan. Vikten […]
Senaste kommentarer