#allaskabo

Verksamheten i Systemhus AB består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.

Allt sedan Systemhus AB(publ) bildades år 2001 har mycket hänt. 2016 förvärvades bolaget och döptes om till att bli ett kraftfullt alternativ till de stora aktörerna. Bolaget har en stark vision om att ”Alla ska bo”, genom att likrikta alla processer utan att ge avkall på kvalité. Genom detta så kapar Systemhus både tidsåtgång och produktionskostnader med stora procenttal.

Bolaget fokuserar på nybyggnation av hyresrätter dock består bostadsrätter av ca 15% av verksamheten. Vi har alltid haft som drivkraft att pröva nya vägar och bygga bostäder både innanför och utanför de traditionella ramarna med fokusering på utformning och produktionsmetodik. Vi vill effektivisera fastighetsvärlden så att den möter den efterfråga som råder.

Ambitionen är att genom nyproduktion bygga upp ett fastighetsbestånd för långsiktig och kundorienterad förvaltning. Här kommer vi tillbaka till vår vision, att ”Alla ska bo”. Vi vill leda en utveckling där den boende sätts i centrum på ett betydligare kraftfullare sätt än vad de görs idag. Vi är koncentrerade på nyproduktion då det är vår uppfattning att den befintliga stocken av bostäder inte motsvarar vad som efterfrågas på marknaden idag, än mindre imorgon. Med vår breda kompetens kan vi gå in i projekt på olika nivåer, från ren råmarksexploatering till förvaltning av färdigutvecklade fastighetsbestånd.

Läs vår affärspresentation här
Du kan också ladda hem vårt NYBYGGNADSPROGRAM